دستامو بگیر...

حال یه آدم خراب و داغون و خسته...

پرسیدن نداره...

اما دستاش گرفتن داره...

پس....

دستامو بگیر....

تو این هوای سرد زمستون...

که بدونم دستام توو دساته...

چه حالی بهترین از این...

چه دلگرمی بهترین از این...

توو این هوای سرد...

/ 33 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سلاله

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

سکوت

زیباست

تینا

[گل]

shiva

عمر را به شناختن و دیدن خیلی چیزها و خیلی چهره ها می گذرانی...اما در این میان یکی هست که به او کمتر از همه می پردازی.یکی هست که پاک از او غافلی یکی هست که از همه بیشتر به تو نزدیک است و تو از همه بیشتر از او دوری. او را یک بار هم ندیده ای. در او نگاه نکرده ای.. به دیگران مشغول شده ای و او را گم کرده ای و من اکنون می خواهم او را به یادت آورم. او کیست؟ خودت "دکتر شریعتی / با مخاطب های آشنا" [گل]

ƤąƦιѕą

سلام مهدی جان فکر کردم برا همیشه رفتی خوشحالم دوباره برگشتی لینکم کن داداش خبر بده

ƤąƦιѕą

بعضی وقتا سکوت میکنی چون واقعا حرفی واسه گفتن نداری گاه سکوت به اعتراضه ، گاهی هم انتظار … اما بیشتر وقتا سکوت واسه اینه که هیچ کلمه ای نمی تونه غمی رو که تو وجودت داری رو توصیف کنه...

ƤąƦιѕą

یه کم عشــــق... یه ذره مــــــــــــهربونی... هر چه قدر دوست داری شـــــــــیطنت... اما ، با صــــــــداقت... امتحان کن، خوشــــــبختی همینه ...

ƤąƦιѕą

بـــیـــزار بـــــاش از مـعـشـوقـــه ای کـه اســـــم کــــارهـــای بــــــدش را آزادی بـــگــــذارد اســـــم نـــگـــرانــی هـــایـــتـــــ را گــــیـــر دادن بــــــگــذارد و بــرای بــی تــفــاوتــی هـایـش اعـتــمـاد داشـتـن بـه تـو را بــهــانــه کـنـد