دنبال خودت باش...

دیوانه و دلبسته ی اقبال خودت باش

سرگرم خودت،عاشق احوال خودت باش

 یک لحظه نخور حسرت آن را که نداری

راضی به همین چند قلم مال خودت باش

 

 

دنبال کسی باش که دنبال تو باشد

اینگونه اگر نیست به دنبال خودت باش

 

 

پرواز قشنگ است،ولی بی غم و منت 

منت نکش از غیر و پر وبال خودت باش

/ 2 نظر / 172 بازدید